Roboty Ziemne

WYKONUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY PRYWATNE ORAZ FIRMY BUDOWLANE

Roboty ziemne

Firma KAMKO z Rzeszowa poza wydobyciem i sprzedażą kruszyw budowlanych świadczy usługi z zakresu robót ziemnych. 

Oferowane prace ziemne są wykonywane na terenie całego województwa podkarpackiego. W szerokiej ofercie znajdziemy następujące usługi:


- Wykopy pod fundamenty;
- Usługi koparko-ładowarką;
- Budowa dróg dojazdowych i tymczasowych;
- Budowa parkingów;
- Wyburzenia i rozbiórki

To, co wyróżnia nas na tle konkurencji to wyjątkowy park maszynowy. Ciężkie pojazdy, które na co dzień pracują podczas wykopu kruszyw, świetnie nadają się do realizacji wszelkich robót ziemnych.
roboty ziemne ciężkim sprzętem

WYKOPY POD FUNDAMENTY

Jeśli planujesz rozpoczęcie budowy domu na swojej działce to z pewnością będziesz musiał poszukać firmy dysponującej koparką w celu wykonania wykopu pod fundamenty.
Jak wygląda wykonanie takiego zadania? Na co w szczególności powinien zwrócić uwagę inwestor rozpoczynający budowę?
Te kwestie postaramy się Państwu przybliżyć poniżej.

Zanim przejdziemy do rozpoczęcia prac ziemnych należy dokładnie wytyczyć obrys budynku. Oczywiście ustawienie posesji musi zgadzać się z projektem. Niezbędna jest tutaj praca geodety. Po wykonaniu dokładnych pomiarów przez geodetę zostaje umieszczony wpis w dzienniku budowy.

Ważne jest aby prace ziemne zostały wykonane w terminie pomiędzy wiosną a jesienią. Szczególnie istotne jest wykonanie prac w momencie gdy gleba jest sucha, zatem należy mieć na uwadze że odpadają dni gdy występują opady deszczu.
Jeśli jednak już taka sytuacja się zdarzy to niezbędna będzie folia, która osłoni wykop i napoczęte fundamenty przed deszczem i wilgocią.

Rozpoczęcie wykopu rozpoczyna się od usunięcia humusu, następnie wykonuje się prace polegające na wykonaniu wykopu. Roboty ziemne są wykonywane przez koparko-ładowarkę lub minikoparkę.
Wykop często nie przekracza 0,5 metra, dlatego w wielu przypadkach zastosowanie mniejszej maszyny jest wręcz wskazane.

Na co należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu fundamentów? Zaleca się skontrolowanie czy zostały zachowane właściwe kąty. Każda z przekątnych powinna mieć taką samą długość. Należy także zwrócić uwagę na głębokość wykopów. Zbyt płytkie fundamenty mogą skutkować tak zwanymi wysadzinami. Taka sytuacja powstaje na skutek zamarzania gruntu pod ławami fundamentowymi. Z kolei zbyt głębokie fundamenty mogą powodować zbliżenie się do wód gruntowych.

Wykonując fundamenty naprawdę warto zaufać doświadczonej firmie, gdyż wszelkie niedokładności występujące na tym etapie budowy mają duży wpływ na późniejsze etapy lub nawet samo użytkowanie domu. Nawet drobne odchylenia mogą powodować konieczność przeprojektowania konstrukcji całego budynku.
wynajem koparki
usługi koparko ładowarkąZiemia Ogrodowa

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

Wynajmujemy koparko-ładowarki wraz z pełną obsługą wypożyczanych maszyn. Nasze koparki są obsługiwane przez kompetentnych pracowników z wieloletnim doświadczeniem.
Najczęściej realizowanym zadaniem jest oddzielenie urobku od gruntu i przeniesienie go na odpowiednie miejsce/składowisko. Zdarza się również że ładowarka przenosi urobek na podstawiony środek transportu.
Zadania, jakie są wykonywane za pomocą koparko-ładowarki to na przykład niwelacja terenu, skarpowanie, korytowanie, przygotowywanie terenu pod fundamenty oraz różnego rodzaju prace remontowe i modernizacyjne odnoszące się do obiektów budowlanych, sieci kanalizacyjnych oraz elementów drogowych. Tak naprawdę można powiedzieć, że koparko-ładowarka jest maszyną użytkowaną przy niemal wszystkich pracach ziemnych.

Wyróżniamy dwa rodzaje koparko-ładowarek w zależności od przyjętego trybu pracy:
● Koparko-ładowarki pracujące w trybie ciągłym. Tego rodzaju koparki są popularnie nazywane koparkami wielonaczyniowymi. Cechą charakterystyczną tego rodzaju koparek jest praca bezpośrednio po sobie — w trybie ciągłym.
● Koparko-ładowarki pracujące w trybie przerywanym.

Ważne jest, aby operator koparki dysponował odpowiednim doświadczeniem. Operowanie pracą dużej maszyny wymaga precyzji i dokładności. Nie jest rekomendowany pośpiech lub brawura. Stabilność koparki, odpowiednie przygotowanie terenu oraz rzetelne oszacowanie pracochłonności to elementy, na które klienci powinni zwrócić szczególną uwagę już w pierwszym etapie prac budowlanych.

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH I TYMCZASOWYCH

Rozpoczęcie nowej inwestycji budowlanej w większości przypadków wiąże się z koniecznością budowy drogi dojazdowej. 

Zanim jednak dojdzie do budowy drogi docelowej, bardzo często wymagana jest budowa drogi tymczasowej. Tego rodzaju droga jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji gdy budowa wymaga transportu materiałów za pomocą ciężkiego sprzętu. 

Zastosowanie drogi tymczasowej pozwoli uniknąć sytuacji, w której na nowym asfalcie pojawiają się koleiny utworzone przez wielotonowe pojazdy.


Warto mieć na uwadze, że podczas planowania budowy drogi tymczasowej powinniśmy zapoznać się z warunkami geologicznymi oraz uwzględnić natężenie ruchu (w tym także wagę pojazdów). 

Szczególnie jeśli prognozujemy, że waga pojazdów może przekroczyć 3,5 tony.

Poza budową dróg wykonujemy także tymczasowe utwardzenie dróg i placów na czas budowy.

Budowa parkingów

BUDOWA PARKINGÓW

Polegając na szerokim doświadczeniu w wykonywaniu robót ziemnych jesteśmy w stanie wykonać różnorodne elementy infrastruktury miejskiej. Poza budową dróg dojazdowych realizujemy inwestycje polegające na budowie parkingów.
Warto wiedzieć że budowa małych parkingów (poniżej 10 miejsc) nie wymaga pozwolenia. Inaczej sytuacja wygląda gdy planujemy przeprowadzenie większej inwestycji. W tym wypadku konieczne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

O czym należy pamiętać podczas projektowania parkingu? Poza kwestiami związanymi z pozwoleniem na budowę należy zwrócić uwagę na wielkość miejsc parkingowych oraz uwzględnienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej 2,3 metra szerokości oraz 5 metrów długości. Poza odpowiednim oznakowaniem miejsc dla niepełnosprawnych należy pamiętać że miejsca tego typu muszą być ulokowane w odległości nie przekraczającej 5 metrów od budynków użytkowych.
budowa parkingu Rzeszów

WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Kolejną pozycją w naszej ofercie są prace rozbiórkowe. 
Świadczymy usługi w zakresie wyburzeń obiektów użytkowych, budynków wszelkiego rodzaju.
Możemy pomóc Państwu w kuciu betonu, kuciu posadzek lub skuwaniu tynków. 
Wykorzystujemy zarówno metodę ręczną jak i mechaniczna w zależności od potrzeb i stanu budynku. 
Wspomagamy Państwa także w najmniej wdzięcznym etapie tego rodzaju przedsięwzięcia — posprzątaniu gruzów.
Dzięki temu, że dysponujemy dużą flotą ciężkich pojazdów, jesteśmy w stanie podjąć się wyburzenia budynków niezależnie od stanu murów.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram