Oferta

Firma Kamko Kamil Gil

USŁUGI TRANSPORTOWE, USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM,
ROBOTY ZIEMNE, WYBURZENIA, SPRZEDAŻ I TRANSPORT:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY PRYWATNE ORAZ FIRMY BUDOWLANE.
Sprzedaż kruszyw

SPRZEDAŻ KRUSZYW

● piasek kopany
● piasek płukany
● pospółka
● żwir sortowany (8-16mm, 2-8mm, 16-32mm)
● mieszanka kruszywa 0-31,5mm
● mieszanka kruszywa 0-63mm
● kliniec sortowany 4-31,5mm
● tłuczeń sortowany 31,5-63mm
● grys (2-8mm, 8-16mm)
● niesort 0-16mm

Ze względu na ogromną ilość asortymentu jaki posiadamy, jesteśmy w stanie sprzedać Państwu od 1 tony kruszywa oraz dostarczyć na wskazany przez Państwa adres.

ZIEMIA I HUMUS

● ziemia na podniesienie terenu

● ziemia ogrodowa (humus)

● czarnoziem

● torf.
Ziemia-i-Humus
koparki i wywrotki

USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM

● usługi minikoparką,

● usługi koparką kołową,

● usługi koparką gąsienicową.

ROBOTY ZIEMNE wykonywane ciężkim sprzętem

● wykopy dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i przemysłowego,
● wykopy wraz z transportem urobku,
● wykopy pod fundamenty,
● wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne,
● wykopy pod przyłącza,
● odwodnienia terenu,
● montaż szamb,
● wykonanie zbiorników wodnych,
● przygotowanie terenu pod budowę,
● sprzątanie działek,
● korytowanie pod drogi,
● korytowanie pod parkingi,
● budowa dróg dojazdowych,
● budowa parkingów,
● niwelacja terenu,
● skarpowanie,
● rekultywacja terenu.
realizacja-wykopu
Zasypywanie ław fundamentowych

KOMPLEKSOWE ZASYPKI ŁAW FUNDAMENTOWYCH

● dostarczenie piasku zasypowego

● koparka do wrzucenia

● zagęszczenie piasku.

WYBURZENIA

● kompleksowe wyburzenia

● częściowe wyburzenia

● rozbiórka

● demontaż

● odwóz i utylizacja gruzu.
wyburzenia

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Wólka Podleśna

● piasek kopany

● pospółka
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram